Wielotematyczne

Leasing – dobre rozwiązanie dla kogo?

Na czym polega popularny leasing? Dla kogo jest dedykowany? Leasing stanowi doskonałą alternatywę dla kredytu bankowego. Niesie za sobą szereg istotnych profitów dzięki, którym leasingobiorca ma możliwość niemałych oszczędności.

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra majątkowego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Leasing w swojej podstawowej wersji dzieli się na trzy kategorie: leasing operacyjny, leasing finansowy oraz leasing zwrotny. Leasing operacyjny, inaczej usługowy polega na przekazaniu finansującemu dobra inwestycyjnego, które nie podlega amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Leasing finansowy inaczej kapitałowy jest znacznie mniej popularny niż leasing operacyjny. Wynika to bezpośrednio z mniejszych korzyści finansowych.

W tym kontekście do kosztów uzyskania przychodów zaliczają się jedynie odsetki z rat leasingowych. Produkt ten jest więc podobny pod tym względem do kredytu bankowego. Leasing zwrotny stanowi natomiast całkowitą odwrotność klasycznej formy leasingu. Występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki. Ostatnim , coraz bardziej popularnym leasingiem jest leasing konsumencki inaczej prywatny. Dedykowany jest on podmiotom fizycznym nie związanym żadną działalnością gospodarczą. Mimo wielu profitów jakie się z nim wiążą jest on w naszym kraju wciąż mało popularny. Firmy leasingowe nie skupiają się bowiem na promocji tego instrumentu finansowego. Leasing konsumencki stanowi jedynie 2% rynku w naszym kraju.

Możliwość komentowania Leasing – dobre rozwiązanie dla kogo? została wyłączona