Wielotematyczne

Wszystko o ubezpieczeniach w pigułce!

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają nam ochronę podczas użytkowania samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Ochrona ta dotyczy zarówno samego auta, jak i jego kierowcy oraz pasażerów, a samo ubezpieczenie dzieli się na obowiązkowe i dobrowolne.

Do obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych należy OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego zadaniem jest ochrona posiadacza polisy od konsekwencji finansowych związanych ze spowodowanymi przez niego szkodami. Ubezpieczenie to wykupić należy do dnia rejestracji pojazdu lub w momencie, kiedy skończy się ważność poprzedniego.

Dobrowolnymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi są między innymi ubezpieczenia AC – autocasco. Polisa ta wypłaca odszkodowanie właścicielowi pojazdu w momencie, kiedy jego samochód zostanie uszkodzony tudzież zniszczony z własnej winy lub winy osoby trzeciej. Obejmuje ono również szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych oraz skutki kradzieży. Do pozostałych dobrowolnych ubezpieczeń zalicza się natomiast ubezpieczenie assistance oraz NNW.

Ubezpieczenie majątkowe

Jeżeli pragniemy zabezpieczyć posiadane dobra lub ubezpieczyć się przed konsekwencją różnych wypadków losowych, rozważyć powinniśmy ubezpieczenia majątkowe. Chronią nas one przed kosztami, wynikającymi ze zniszczenia bądź kradzieży drogiego nam przedmiotu, a także spłacają za nas zadłużenia względem osób, którym w wyniku wypadku wyrządziliśmy jakąkolwiek krzywdę.

Ubezpieczenia majątkowe dzielą się na kilka podstawowych rodzajów. Najpopularniejszym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czyli OC. Przydaje się ono w momencie, kiedy posiadacz polisy w wyniku wypadu wyrządzi innej osobie szkodę. Wszelkie związane z naprawieniem jej koszty opłacane są wówczas przez ubezpieczyciela, co działa zarówno na korzyść osoby poszkodowanej, jak i ubezpieczonej.

Innym rodzajem ubezpieczenia majątkowego jest ubezpieczenie mienia, które chroni nas przed następstwami zniszczenia lub kradzieży dóbr majątkowych, utraconych w wyniku pożaru, włamania, czy też innych wypadków losowych. Ubezpieczyć można w ten sposób zarówno całe budynki, mieszkania, maszyny, samochody czy też różnego rodzaju sprzęty domowe.

Ubezpieczenia turystyczne

Wyjeżdżając na upragnione wakacje, nie powinniśmy zapomnieć o tym, aby ubezpieczyć się od wszelkich nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia turystyczne oferują nam dziś garść przydanych polis, dzięki którym wypoczniemy w spokoju i nie będziemy musieli martwić się żadnymi dodatkowymi kosztami.

Do najchętniej wykupowanych ubezpieczeń turystycznych należy ubezpieczenie zdrowia. Polisy oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe chronią nas przed ogromnymi opłatami związanymi z leczeniem lub hospitalizacją zagranicą. Oprócz pokrycia wszelkich tego typu kosztów, skorzystać możemy również z dodatkowych opcji takich jak ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Turyści wybierający się poza granice naszego kraju stawiają też często na dodatkowe ubezpieczenie samochodu. Oprócz obowiązkowego OC, które wystarczające jest w krajach Europy, wyjeżdżając na inny kontynent warto zaopatrzyć się także w tzw. Zieloną Kartę stanowiącą Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, obejmujący między innymi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz CA, czyli car assistance, które pokrywa koszty związane z awarią pojazdu.

 

Ubezpieczenia na życie

Decydując się na odpowiednie ubezpieczenia na życie, pamiętać powinniśmy o tym, aby dopasować je jak najtrafniej do swojej indywidualnej sytuacji oraz potrzeb.

Ubezpieczenia tego typu dzielą się na ochronne, ochronno-oszczędnościowe oraz inwestycyjne. Do pierwszej grupy zaliczają się ubezpieczenia bezterminowe, które zapewniają wypłacenie gotówki po śmierci posiadacza polisy lub po przekroczeniu 100 roku życia. Innym typem ubezpieczeń ochronnych jest także ubezpieczenie terminowe, które zawiera się na określony okres. Świadczenia wypłacane są wówczas po śmierci właściciela polisy.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe obejmują ubezpieczenie na życie i dożycie, które zawierane jest na określony czas. Pieniądze uzyskiwane są wówczas po śmierci ubezpieczonego w okresie ochronnym lub po dożyciu przez niego zapisanego w umowie wieku. Inną formą tego typu polis jest ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, łączące w sobie cechy zwykłej polisy na życie oraz funduszu inwestycyjnego, a także ubezpieczenie posagowe, dzięki któremu zapewnić można ochronę finansową swemu dziecku.

Możliwość komentowania Wszystko o ubezpieczeniach w pigułce! została wyłączona